MEDAR - Funetin media-arkisto
Selaus:

Medar

Medarin eli tv.funet.fi:n media-arkiston kautta voit löytää erilaisia CSC:n ja yhteistyökumppanien tuottamia multimediasisältöjä. Useimmat on suunniteltu katsottavaksi nopeilla internet yhteyksillä esimerkiksi korkeakouluista. Multimediatallenteiden katselu saattaa edellyttää sopivan mediasoittimen asennusta tai päivittämistä. Yleisimpiä mediasoittimia ovat Flash Player, Realplayer, Quicktime player, Windows Media player ja VLC.

Esitysmuoto________Toistovaihtoehtoja
mp4 (rtmp)Web-selain Flash Playerillä, Applen Safari tai Android selain HLS tuella
realRealnetworks Realplayer, joillekin versioille myös VLC
Windows MediaWindows Media Player, Flip4Mac, Totem Movie Player, VLC
MovQuicktime Player, VLC
mp4 (ei rtmp)Quicktime Player, VLC
mpg (tiedosto)Quicktime Player, Windows Media Player, VLC, Totem Movie Player
ogg (tiedosto)VLC, Totem Movie Player,Firefox 3.5+

Vanha mediabase-laitteisto on poistunut medarin valikoimista, mutta sen tukemia MPEG-1 ja MPEG-2 formaatteja käytetään edelleen arkistoinnin tiedostomuotona. Suoratoistoa varten ne on muunnettu joko real tai mp4 formaattiin. Uudet videot pakataan useimmiten H.264-videopakkauksella ja AAC-äänellä ja jaellaan mp4-säiliöformaatissa rtmp-siirtomenettelyllä, jota useimmat selaimet tukevat erittäin yleisen Adoben Flash Video -laajennuksen avulla. Esitysmuotolinkki voi myös viitata suoratoistopalvelimen sijasta esimerkiksi esitysmateriaalia sisältävään ladattavaan tiedostoon tai html sivustoon.

Funet-TV:n media-arkiston käyttöohje

CSC:n kehittämällä medar-ohjelmistolla toteutettuun Funet-TV:n media-arkistoon on tallennettu metatietoja multimediatallenteista jotka ovat saatavilla CSC:n tai yhteistyökumppaniemme kautta. Useimmat kuvatut tallenteet ovat mediapalvelimilta suoratoistettavia mp4- tai realvideo-muotoisia videoita, mutta myös esimerkiksi viittauksia multimediaa sisältäviin www-sivustoihin löytyy arkistostamme. Media-arkiston sisältöä voi hakea monella eri tavalla, joista osa on erikseen selailua varten räätälöityjä hakuja.

Hakukenttä

Hakuesimerkkejä

Media-arkistossa on käytetty Lucene-hakumoottoria, jolla voi tehdä esimerkiksi seuraavankaltaisia kyselyjä. Jos ei toisin mainita, kyselyt kohdistuvat tallenteen nimeen, abstraktiin, kuvaustekstiin, avainsanoihin ja henkilön tai organisaation nimiin. Haettavat termit kirjoitetaan pienillä ja operaattorit, kuten AND ja OR, isoilla kirjaimilla.

yliopisto
Etsii kuvaukset joissa on sana "yliopisto"
yli*
Etsii kaikki yli alkuisen sanan sisältävät kuvaukset
yli* helsin*
Etsii yli tai helsin alkuisia sanoja sisältävät kuvaukset. (voi käyttää myös sanaa OR yhdistämiseen)
yli* AND helsin*
etsii molemmat sana-alut sisältäviä kuvauksia. AND on kirjoitettava isoilla kirjaimilla tai se katsotaan hakusanaksi
tieto* NOT finlandia*
Etsii kuvaukset joissa on tietoalkuinen, mutta ei finlandia-alkuista sanaa.
para~
Etsii para:lta (englanniksi) kuullostavia sanoja
(data OR grid) AND bio*
etsii kuvaukset, joissa on joko sana data tai grid sekä joku bio-alkuinen sana.
"data analysis"~4
Etsii kuvaukset joissa sanat data ja analysis ovat enintään neljän sanan päässä toisistaan.
language:en AND bio*
Etsii kielikoodilla "en" merkittyjä englanninkielisiä tallenteita joissa esiintyy myös bio alkuisia sanoja
Selausvalikko

Selailuvaihtoehtoja

Media-arkistotietokannan hakukentän alapuolelle on määritelty valmiiksi seuraavat selailuvaihtoehdot:

Uutuudet
Näyttää 20 viimeksi julkaistua tai muutettua kuvausta. Julkaisuajankohta löytyy kohdasta "Julkaistu tietokannassa" valitsemalla laajat tiedot kyseisestä tallenteesta. Listauksessa näkyvä päiväys on varsinaisen tallenteen luontiajankohta eli useimmiten kuvauspäivä.
Ohjelman nimi
Listaa kaikki tallenteet niiden nimen eli nimekkeen (dc.title) mukaan aakkosjärjestyksessä.
Henkilö
Listaus kattaa kaikki metadatassa erikseen kuvaillut henkilöt sukunimen mukaan järjestettynä. Henkilötietoja ei siis yritetäkään automaattisesti arvailla kuvaustekstin keskeltä tai hahmotunnistaa kuvan perusteella, vaan ne poimitaan erikseen syötetyistä creator, publisher, contributor ja cast elementeistä, jotka eivät välttämättä kata kaikkia videoissa esiintyviä tai niiden tekoon osallistuneita henkilöitä.
Organisaatio
Listataan kaikki erikseen kuvaillut organisaationimet sekä henkilöihin mahdollisesti liitetyt organisaatiot aakkosjärjestyksessä.
Sarjan nimi
Silloin kun kyseessä on toisiinsa liittyvä sarja tallenteita, kuten kurssin tai konferenssin kaikki esitykset, ne on normaalisti tallennettu yhteiseen nimettyyn kansioon jolla on oma kuvauksensa. Hakulistauksissa kansiot on merkitty omalla kansio-ikonillaan erottamaan ne yksittäisistä tallenteista. Tässä listauksessa ovat mukana siis kaikki kansiot.
Tuottaja
Tuottajalistaus listaa tallenteet tuottajan tai muun julkaisusta vastaavan tahon mukaisessa järjestyksessä (dc.publisher)
Avainsanat
Avainsanaselailussa on listattu kaikki kuvausten avainsanat kentässä esiintyvät termit, jotka ovat useimmiten vapaamuotoisia ja esityksen kielen mukaisia. Listauksessa ei ole siis suoraan ohjelmien nimistä tai vapaamuotoisista kuvauksista poimittuja avainsanoja, koska niitä tulisi aivan liikaa. Ne ovat kuitenkin mukana hakutoiminnossa.
Aika
Tässä listauksessa kuvaukset on luokiteltu luontiajankohdan mukaisesti kuukausittain. Kuvaukset, jotka saattaisivat sopia useampaan kuukauteen on pyritty laittamaan niistä viimeisimpään eli esimerkiksi kurssin kansio sen päättymiskuukauteen.

Hakutuloslista

Hakutulokset järjestetään ensijaisesti niiden hierarkiatason (aggregation) mukaisesti eli ensimmäisenä esitetään eri tasoiset kansiot ja sitten vasta tallenteet ja niiden osat. Listauksesta riippuen seuraavaksi ne järjestetään aakkos- tai aikajärjestyksessä. Kansiot on merkitty omalla symbolillaan ja tallenteilla on useimmiten pieni ikonikuva. Päiväyksenä kerrotaan tallenteen luontipäivä. Kieli kerrotaan standardoidulla kielikoodilla (esim. fi=suomi, en=englanti ja sv=ruotsi). Pitemmät listaukset jaetaan alasivuihin, joihin pääsee valitsemalla haluamansa alasivun numeron sinisestä palkista. Aktiivinen sivu on korostettuna hakasuluissa.

Tuloslistauksen ikoneita

Tallenteen tietojen näyttö

Tallenteen nimen valitsemalla päästään sen perustietojen näyttöön. Perustietonäytössä on useimmiten videosta poimittu suurempi kuvituskuva oikealla ja muut tiedot sen vasemmalla tai alapuolella.


Vasemmassa ylänurkassa näytetään muita suuremmalla fontilla otsikkona tallenteen nimi eli nimeke. Joissain tapauksissa sen alla saattaa olla vaihtoehtoinen nimeke kursiivilla. Nimekkeen alla on tekijöiden tai pääesiintyjien (esim. luennoitsija) nimet. Henkilöiden organisaatiotiedot saa näkyviin valitsemalla laajat tiedot (kts. alla), muutoin tiiviissä perusnäytössä organisaatio näkyy vain ollessaan tekijänä henkilön asemasta (esim. CSC).


Esitysmuodot kentässä kerrotaan missä muodoissa ja miten tallenne on saatavilla. Esimerkiksi real muoto tarkoittaa videota, joka on suoratoistettavissa realplayer soittimella. mpeg-1 (mediabase) tarkoittaa mediabase soittimella suoratoistettavaa mpeg-1 muotoista videota. Quicktime vastaavasti edellyttää quicktime mediasoitinta. WWW tai html taasen linkkiä jollekin WWW-sivustolle, josta löytyy lisää tietoa.


Muita perustietoja ovat esityksessä käytetty kieli, tallenteen laji, kesto (hh:mm:ss), avainsanat sekä mahdolliset viitteet lisätietoihin, luontiajankohta eli useimmiten kuvauspäivä ja mahdollinen tieto tallenteen korvaavasta uudemmasta versiosta. Näiden kenttien jälkeen tulee kursivoivun kappaleen mittainen abstrakti, jota voi seurata mahdollinen laaja kuvaus. Laajassa kuvauksessa on käytettävissä XHTML:n osajoukko eli se voi näyttää WWW-sivulta taulukkoineen, kuvineen ja linkkeineen vaikka kyseessä onkin osa metatietokuvausta.


Sivun alaosassa näytetään mahdollinen tieto tekijänoikeuksista. Jos oikeuksista ei erikseen mainita, ottakaa yhteyttä Funet-TV:hen, jos haluatte käyttää tallennetta muuten kuin suoraan palvelimeltamme epäkaupallisessa tarkoituksessa. Viimeinen mahdollinen kenttä kertoo mahdollisen kokonaisuuden, kuten kurssin tai konferenssiesitelmän, johon tallenne liittyy.


Sinisestä palkista voi valita näytettäväksi laajat tiedot, joiden määrä vaihtelee tallennekohtaisesti. Niitä voivat olla esimerkiksi tiedot henkilöiden orgnisaatioista, esiintyjälistat roolinimineen, julkaisuajankohta, versio ja lähdetiedot, tunnisteet, erilaisia teknisiä yksityiskohtia jne. Kenttävalikoimaa ja esitystapaa voidaan täydentää joustavasti tarpeen mukaan.

Fiktiivisiä tietoja laajasta elementtien testausdokumentistamme


Teknisesti metatiedosta kiinnostuneet saavat täydellisimmän kuvauksen koko XML-muotoisesta laajennetusta Dublin Core metatiedosta saa valitsemalla vaihtoehdon XML. Sen tarkemmasta tulkinnasta kiinnostuneet voivat tutustua sivun lopussa olevaan viitteeseen arkistossa käytetyn metadatan määrittelyyn.


Tallenteet ja niihin liittyvät metatiedot kuten henkilöiden nimet on tallennettu henkilöiden ja oikeudenhaltijoiden suostumuksella oletusarvoisesti vapaasti katsottavaksi internetissä ei-kaupallisessa tarkoituksessa. Muusta käytöstä, mukaanlukien teoskopioiden valmistaminen ja jakelu, on sovittava erikseen oikeuden haltijoiden kanssa.

Vikailmoitukset, ideat, kommentit ja kyselyt voitte lähettää osoitteeseen medar graafinen esitys kirjaimesta, joka joidenkin mielestä assosioituu kissan anatomiaan tv.funet.fi. Palvelun käytöstä kerätään tavanomaisia lokeja joissa voi olla IP-osoite, URL, kellonaika, session tunniste ja mahdollinen käyttäjätunnus. Palvelu käyttää keksejä sessioiden ja asetusten ylläpitoon, mutta niitä ei käytetä mainosten kohdentamiseen henkilöihin tms. Lokeja käytetään tilastointiin ja tietosuojan ylläpitoon eikä niitä luovuteta EU:n ulkopuolelle. Tietosuoja-asioista lisätietoja saa osoitteesta www.csc.fi/tietosuoja