MEDAR - Funetin media-arkisto
Selaus:
[ | | XML]

XML-metadata

<generic>
<language> fi </language>
<title> Sosiaalinen havaitseminen </title>
<description>
<abstract> Kommunikaatio ja kognitio luentosarjan luento videoneovottelusta tehdystä S-VHS nauhoitteesta digitoituna </abstract>
</description>
<description>
<keyframe alt = "A sample keyframe from the video" src = "http://meta.tv.funet.fi/metadb/keyframes/lectures/science/cognition/connet/connet-20011204.jpg" > </keyframe>
</description>
<description>
<icon alt = "An icon created from the sample keyframe" height = "36" src = "http://meta.tv.funet.fi/metadb/icons/lectures/science/cognition/connet/connet-20011204.jpg" width = "44" > </icon>
</description>
<subject>
<keyword> Kommunikaatio </keyword>
</subject>
<subject>
<keyword> kognitio </keyword>
</subject>
<subject>
<keyword> lectures </keyword>
</subject>
<creator>
<person>
<fullname> Mikko Sams </fullname>
<name>
<family> Sams </family>
<given> Mikko </given>
</name>
<role> lecturer </role>
<organization>
<org>
<orgname> Teknillinen korkeakoulu </orgname>
</org>
</organization>
</person>
</creator>
<type> image </type>
<format>
<extent>
<duration>
<hour> 0 </hour>
<minute> 49 </minute>
<second> 15 </second>
</duration>
</extent>
</format>
<date>
<created>
<year> 2001 </year>
<month> 12 </month>
<day> 04 </day>
</created>
</date>
<relation>
<hasformat>
<format>
<medium accessmode = "stream" >
<encoding scheme = "IMT" > application/x-sgimb </encoding>
<encoding scheme = "codec" > mpeg-1 </encoding>
</medium>
</format>
<identifier> http://mbase.funet.fi/mbase/asset/lectures/science/cognition/connet/connet-20011204.mpg?autostart=true </identifier>
</hasformat>
</relation>
<relation>
<hasformat>
<format>
<medium accessmode = "stream" >
<encoding scheme = "IMT" > audio/x-pn-realaudio </encoding>
<encoding scheme = "codec" > real </encoding>
</medium>
</format>
<identifier> http://ramgen.tv.funet.fi:8080/ramgen/lectures/science/cognition/connet/connet-20011204.rm </identifier>
</hasformat>
</relation>
<publisher>
<organization>
<org>
<orgname> Teknillinen korkeakoulu </orgname>
</org>
</organization>
</publisher>
</generic>
<metameta>
<status> available </status>
<packageid> mb2xml </packageid>
</metameta>
<metameta originid = "timestamper@tv.funet.fi" >
<availability>
<temporal>
<period>
<start>
<year> 2003 </year>
<month> 06 </month>
<day> 03 </day>
<hour> 10 </hour>
<minute> 29 </minute>
<second> 08 </second>
</start>
</period>
</temporal>
</availability>
</metameta>

Lataa alkuperäinen XML-tiedosto

Kuvaus Funet-TV-mediarkistossa käytetysta metadata-skeemasta.

[ | | XML]