MEDAR - Funetin media-arkisto
Selaus:

XML-metadata

<metameta>
<availability>
<temporal>
<period>
<start>
<hour> 18 </hour>
<day> 03 </day>
<month> 02 </month>
<year> 2004 </year>
</start>
</period>
</temporal>
</availability>
<status> available </status>
<aggregation> 1 </aggregation>
</metameta>
<generic>
<subject>
<keyword scheme = "none" > physics </keyword>
<keyword scheme = "none" > nobel </keyword>
<keyword scheme = "none" > Bose-Einstein condensation </keyword>
</subject>
<title> Bose-Einstein condensation in dilute gases of alkali atoms </title>
<language> en </language>
<creator>
<person>
<orgname> JILA and NIST </orgname>
<name>
<given> Eric </given>
<family> Cornell </family>
</name>
</person>
</creator>
<format>
<extent>
<duration>
<minute> 21 </minute>
<second> 29 </second>
<hour> 01 </hour>
</duration>
</extent>
</format>
<description>
<fulldescription xml:lang = "fi" >
<p> Vuoden 2001 fysiikan Nobel-palkinnon saanut Prof. Eric Cornell (JILA and National Institute of Standards and Technology (NIST) Boulder, Colorado, USA) vieraili Helsingissä lauantaina 15.12. CSC kuvasi Helsingin yliopiston päärakennuksella Eric Cornellin lehdistötilaisuuden ja luennon aiheesta "Bose-Einstein condensation in dilute gases of alkali atoms". Tilaisuuden järjestivät:
<a href = "http://pro.tsv.fi/fvs/" target = "_blank" > Suomen Tiedeseura </a>
<a href = "http://www.acadsci.fi/" target = "_blank" > Suomalainen Tiedeakatemia </a>
<a href = "http://www.physics.helsinki.fi/sfs/index.shtml" target = "_blank" > Suomen Fyysikkoseura </a>
</p>
<p> Atomikaasujen jäähdyttäminen ja täsmäkontrolli laservalon ja magneettikenttien avulla on viime aikoina mullistanut fysiikan tutkimusta. Vuonna 1995 tuotettiin ensimmäistä kertaa kokeellisesti Albert Einsteinin jo 1920-luvulla ennustama olomuodon muutos, jossaäärimmäisen kylmäksi jäähdytetty atomipilvi tiivistyy uudenlaiseksi kvanttiaineeksi, Bosen-Einsteinin kondensaatiksi. Nyt tämän löydön tehneet tutkijat, Eric Cornell, Wolfgang Ketterle ja Carl Wieman, on palkittu vuoden 2001 fysiikan Nobel-palkinnolla. Ilmiössä etenkin kvanttimekaniikan ennustama hiukkasten esiintyminen aaltoina näyttäytyy erinomaisesti Tutkijoille kondensaatti tarjoaa erinomaisen ympäristön tarkastella lämpöopin ja kvanttimekaniikan yhtymäkohtia, ja meidän reaalimaailmamme ja oudon kvanttimaailman kohtaamista uudesta näkökulmasta. Sovellutusten kannalta on tärkeää, että kondensaatti toimii lähteenä atomisuihkuille, joilla on laservalon kaltaisia ominaisuuksia. Kirjoitetaanko niillä kenties Raamatun koko teksti nuppineulan päähän tai pyöritetään nanokoon CD-soitinta? Aika näyttää, ja todellisuus muotoutunee jälleen ennusteita ihmeellisemmäksi.
<b> Taustaa </b>
<span>
<br> </br>
</span>
</p>
</fulldescription>
<abstract xml:lang = "en" > A lecture about Bose-Einstein condensate by the 2001 nobel laureate at the University of Helsinki </abstract>
<icon alt = "Follow the lecture to figure out what this is..." src = "http://meta.tv.funet.fi/metadb/icons/fi/funet/tv/2002/eric_cornell/cornell2-icon.jpg" > </icon>
<keyframe alt = "Eric Cornell lecturing" src = "http://meta.tv.funet.fi/metadb/keyframes/fi/funet/tv/2002/eric_cornell/cornell1.jpg" > </keyframe>
</description>
<date>
<created>
<year> 2001 </year>
<day> 15 </day>
<month> 12 </month>
</created>
</date>
<type> MovingImage </type>
<relation>
<hasformat>
<format>
<medium>
<encoding scheme = "IMT" > application/x-sgimb </encoding>
</medium>
</format>
<identifier> http://mbase.funet.fi/mbase/asset/lectures/science/physics/cornell01.mpg?autostart=true </identifier>
</hasformat>
</relation>
<relation>
<hasformat>
<format>
<medium>
<encoding scheme = "IMT" > audio/x-pna-realaudio </encoding>
</medium>
</format>
<identifier> http://mbase.funet.fi/mbase/asset/lectures/science/physics/cornell01.rm?autostart=true </identifier>
</hasformat>
</relation>
<relation>
<references>
<title> The press conference by Eric Cornell </title>
<identifier> http://tv.funet.fi/medar/showRecordingInfo.do?id=/metadata/fi/funet/tv/2002/eric%5fcornell/press_conference.xml </identifier>
</references>
</relation>
</generic>

Lataa alkuperäinen XML-tiedosto

Kuvaus Funet-TV-mediarkistossa käytetysta metadata-skeemasta.