MEDAR - Funetin media-arkisto
Selaus:
[ | | XML]

XML-metadata

<generic>
<title> Radioaallot tasoaalloiksi hologrammissa </title>
<language> fi </language>
<creator>
<person>
<name>
<family> Ala-Laurinaho </family>
<given> Juha </given>
<prefix> </prefix>
<middle> </middle>
<suffix> </suffix>
</name>
<note> radiolaboratorio </note>
<organization>
<org>
<orgname> Teknillinen korkeakoulu </orgname>
</org>
</organization>
<URL> </URL>
</person>
<role> käsikirjoittaja </role>
</creator>
<creator>
<person>
<name>
<family> Hokkanen </family>
<given> Jyrki </given>
<prefix> </prefix>
<middle> </middle>
<suffix> </suffix>
</name>
<note> </note>
<organization>
<org>
<orgname> CSC </orgname>
</org>
</organization>
<URL> </URL>
</person>
<role> visualisoija </role>
</creator>
<creator>
<organization>
<org>
<orgname> </orgname>
</org>
<url> http:// </url>
</organization>
</creator>
<format>
<extent>
<duration>
<hour> 00 </hour>
<minute> 00 </minute>
<second> 16 </second>
</duration>
</extent>
</format>
<type> MovingImage </type>
<subject>
<keyword scheme = "" > hologrammi </keyword>
<keyword scheme = "" > tasoaalto </keyword>
<keyword scheme = "" > CATR </keyword>
<keyword scheme = "" > radioantenni </keyword>
</subject>
<date>
<created>
<year> 2001 </year>
<month> 7 </month>
<day> 3 </day>
<hour> </hour>
<minute> </minute>
</created>
</date>
<description>
<abstract> </abstract>
<fulldescription> Hologrammikuvio muuntaa radiotaajuiset palloaallot tasoaalloiksi. Pyöreä hologrammi valmistetaan ohuelle kuparikalvolle, jonka mekaanisena tukena on mylar-muovikalvo. Hologrammikuvion uurteista kupari on etsattu pois. Palloaalto-tasoaaltomuunnosta tarvitaan radioantennien testaamiseen pienissä sisätiloissa (CATR-tekniikka). </fulldescription>
<keyframe alt = "" src = "http://meta.tv.funet.fi/metadb/keyframes/fi/csc/visualisoinnit/holo.jpg" > </keyframe>
<icon alt = "" src = "http://meta.tv.funet.fi/metadb/icons/fi/csc/visualisoinnit/holo.jpg" > </icon>
<cast>
<person>
<name>
<family> </family>
<given> </given>
<prefix> </prefix>
<middle> </middle>
<suffix> </suffix>
</name>
<note> </note>
<organization>
<org>
<orgname> </orgname>
</org>
</organization>
<url> </url>
</person>
<role> </role>
</cast>
</description>
<relation>
<hasformat>
<title> windowsmedia8 </title>
<identifier> http://rm.tv.funet.fi:8080/asxgen/fi/csc/visualisoinnit/holo.wmv </identifier>
<format>
<medium accessmode = "stream" >
<encoding scheme = "codec" > windowsmedia8 </encoding>
<bitrate> </bitrate>
<technicalnote> </technicalnote>
</medium>
</format>
</hasformat>
<hasformat>
<title> realvideo9 </title>
<identifier> http://rm.tv.funet.fi:8080/ramgen/fi/csc/visualisoinnit/holo.rm </identifier>
<format>
<medium accessmode = "stream" >
<encoding scheme = "codec" > realvideo9 </encoding>
<bitrate> </bitrate>
<technicalnote> </technicalnote>
</medium>
</format>
</hasformat>
<hasformat>
<title> </title>
<identifier> http://www.funet.fi/pub/csc/visualisoinnit/holo_mpeg1.mpg </identifier>
<format>
<medium accessmode = "file" >
<encoding scheme = "codec" > MPEG-1 </encoding>
<bitrate> </bitrate>
<technicalnote> </technicalnote>
</medium>
</format>
</hasformat>
<hasformat>
<title> </title>
<identifier> http://www.funet.fi/pub/csc/visualisoinnit/holo_mpeg2.mpg </identifier>
<format>
<medium accessmode = "file" >
<encoding scheme = "codec" > MPEG-2 </encoding>
<bitrate> </bitrate>
<technicalnote> </technicalnote>
</medium>
</format>
</hasformat>
<references>
<identifier scheme = "none" > </identifier>
<title> </title>
</references>
<ispartof>
<identifier scheme = "" > </identifier>
<title> TKK:n radiolaboratorion esittelyvideo </title>
</ispartof>
</relation>
<coverage>
<spatial>
<freeformtext> </freeformtext>
</spatial>
<temporal>
<freeformtext> </freeformtext>
</temporal>
</coverage>
<rights>
<rightsdescription> Juha Ala-Laurinaho ja CSC </rightsdescription>
</rights>
<source>
<freeformtext> </freeformtext>
<identifier scheme = "URL" > </identifier>
</source>
</generic>
<metameta>
<aggregation> 2 </aggregation>
<status> available </status>
<creator>
<person>
<name>
<family> </family>
<given> </given>
</name>
</person>
</creator>
<availability>
<temporal>
<period>
<start>
<year> 2004 </year>
<month> 10 </month>
<day> 01 </day>
<hour> 10 </hour>
<minute> 11 </minute>
<second> 12 </second>
</start>
</period>
</temporal>
</availability>
</metameta>

Lataa alkuperäinen XML-tiedosto

Kuvaus Funet-TV-mediarkistossa käytetysta metadata-skeemasta.

[ | | XML]