MEDAR - Funetin media-arkisto
Selaus:

XML-metadata

<generic>
<title> SOMETU:Mobiilioppiminen </title>
<language> fi </language>
<creator>
<person>
<name>
<family> Silander </family>
<given> Pasi </given>
<prefix> </prefix>
<middle> </middle>
<suffix> </suffix>
</name>
<note> </note>
<organization>
<org>
<orgname> </orgname>
</org>
</organization>
<url> </url>
</person>
<role> </role>
</creator>
<creator>
<person>
<name>
<family> Vahtila </family>
<given> Outi </given>
<prefix> </prefix>
<middle> </middle>
<suffix> </suffix>
</name>
<note> </note>
<organization>
<org>
<orgname> </orgname>
</org>
</organization>
<url> </url>
</person>
<role> </role>
</creator>
<creator>
<organization>
<org>
<orgname> </orgname>
</org>
<url> http:// </url>
</organization>
</creator>
<format>
<extent>
<duration>
<hour> </hour>
<minute> </minute>
<second> </second>
</duration>
<size scheme = "octets" > </size>
</extent>
</format>
<type> MovingImage </type>
<subject>
<keyword scheme = "" > </keyword>
</subject>
<date>
<created>
<year> 2010 </year>
<month> 4 </month>
<day> 22 </day>
<hour> </hour>
<minute> </minute>
</created>
</date>
<description>
<abstract> Mobiililaite vapauttaa oppimisen autenttiseen oppimisympäristöön, samalla syntyy joustoa oppimiseen ja ohjaukseen. Mobiilioppimisen työkalut ovat pieniä ja yksinkertaisia. Pasi Si- lander ja Outi Vahtila havainnollistavat mobiilioppimisprosessin suunnittelua ja kuvaavat, miten mobiilius helpottaa työtä, parantaa oppimista, vapauttaa seinistä ja turhasta matkus- tamisesta. </abstract>
<fulldescription> </fulldescription>
<keyframe alt = "Keyframe from the video" src = "http://meta.tv.funet.fi/metadb/keyframes/fi/csc/seminars/itk2010/ITK2010_1_2.jpg" > </keyframe>
<icon alt = "Icon from the video" src = "http://meta.tv.funet.fi/metadb/icons/fi/csc/seminars/itk2010/ITK2010_1_2.jpg" > </icon>
<cast>
<person>
<name>
<family> </family>
<given> </given>
<prefix> </prefix>
<middle> </middle>
<suffix> </suffix>
</name>
<note> </note>
<organization>
<org>
<orgname> </orgname>
</org>
</organization>
<url> </url>
</person>
<role> </role>
</cast>
</description>
<relation>
<hasformat>
<title> </title>
<identifier> http://vastaanotin.tv.funet.fi/cgi-bin/tv?mrl=rtmp://salama.tv.funet.fi/simplevideostreaming/fi/csc/tapahtumat/2010/ITK/ITK2010_1_2.mp4 </identifier>
<format>
<medium accessmode = "stream" >
<encoding scheme = "codec" > mp4 </encoding>
<bitrate> </bitrate>
<technicalnote> </technicalnote>
</medium>
</format>
</hasformat>
<replaces>
<identifier scheme = "URL" > </identifier>
<title> </title>
</replaces>
<isreplacedby>
<identifier scheme = "URL" > </identifier>
<title> </title>
</isreplacedby>
<references>
<identifier scheme = "URL" > </identifier>
<title> </title>
</references>
<isreferencedby>
<identifier scheme = "URL" > </identifier>
<title> </title>
</isreferencedby>
<haspart>
<identifier scheme = "URL" > </identifier>
<title> </title>
</haspart>
<ispartof>
<identifier scheme = "URL" > </identifier>
<title> </title>
</ispartof>
</relation>
<coverage>
<spatial>
<freeformtext> </freeformtext>
</spatial>
<temporal>
<freeformtext> </freeformtext>
</temporal>
</coverage>
<rights>
<rightsdescription> </rightsdescription>
</rights>
<source>
<freeformtext> </freeformtext>
<identifier scheme = "URL" > </identifier>
</source>
</generic>
<metameta>
<aggregation> 2 </aggregation>
<status> available </status>
<creator>
<person>
<name>
<family> </family>
<given> </given>
</name>
</person>
</creator>
<availability>
<temporal>
<period>
<start>
<year> 2010 </year>
<month> 5 </month>
<day> 28 </day>
<hour> 12 </hour>
<minute> 26 </minute>
<second> </second>
</start>
</period>
</temporal>
</availability>
</metameta>

Lataa alkuperäinen XML-tiedosto

Kuvaus Funet-TV-mediarkistossa käytetysta metadata-skeemasta.