MEDAR - Funetin media-arkisto
Selaus:
Matti Manninen

Atomifyysikon paratiisi


Esitysmuodot:

real

Kieli: fi
Laji: video
Kesto: 00:11:31
Avainsanat: ydinfysiikka, materiaalifysiikka, kiihdytin
Lisätietoja: Fysiikan laitos, Jyväskylän yliopisto,
Luontiajankohta:  2002-03-18

Atomiryppäitä ja nanotekniikkaa

Jyväskylän yliopiston fysiikan laitos on eräs Suomen Akatemian huippututkimusyksiköistä vv. 2000-2005.

Yksikön tutkimusohjelma sisältää ydin- ja kiihdytinpohjaisen fysiikan ja materiaalifysiikan perustutkimuksen sekä aloihin liittyvien sovellusten kehittämisen.

Ydinfysiikan perustutkimus on keskittynyt eksoottisten ytimien rakenteen, hajoamisominaisuuksien ja tuoton tutkimukseen. Kiihdytinpohjaisen fysiikan sovelluksia ovat huipputeknologiaa edustava laitekehitys ja kiihdyttimestä saatavien monipuolisten hiukkassuihkujen käyttö materiaalien muokkauksessa ja erilaisten vaurioiden tutkimuksessa. Kiihdytintä voidaan käyttää myös useissa lääketieteellisissä sovelluksissa. Ydin- ja kiihdytinpohjaisen fysiikan tutkimusta tehdään Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksen kiihdytinlaboratoriossa, joka on valittu erääksi Euroopan unionin laatulaboratorioksi. Ydin- ja kiihdytinpohjaista fysiikan tutkimusta tehdään myös tiiviissä yhteistyössä CERNin ISOLDE-laboratorion kanssa.

Materiaalifysiikassa tutkitaan mikro- ja nanorakenteiden fysikaalisia ominaisuuksia ja valmistusta sekä epäjärjestyneen aineen ja epälineaaristen systeemien fysiikkaa. Nanoteknologian sovelluksia ovat mm. nanolämpömittari ja tähtitieteellisiin tutkimuslaitteisiin soveltuvat mikrojäähdytin ja ultraherkät säteilynilmaisimet.

Epäjärjestyneen aineen ja epälineaaristen systeemien tutkimuksessa on saatu merkittäviä tuloksia murtumismekanismeista ja virtauksista huokoisissa aineissa. Tärkeimmät sovellukset ovat olleet paperinvalmistusteknologiassa ja huokoisten aineiden karakterisoinnissa.

Henkilökuntaa fysiikan laitoksella on noin 110. Näistä 25 on professoreita ja senioritutkijoita, 15 nuorta post doc -tutkijaa, 43 jatko-opiskelijaa ja 27 hallintoon sekä tekniseen henkilökuntaan kuuluvaa. Henkilökunnasta ulkomaalaisia on 17. Luvut perustuvat vuoden 2001 lopun tilanteeseen, jolloin laitoksen johtajana toimi Rauno Julin.

Videolla kuvataan kaikkia fysiikan laitoksen tärkeimpiä tutkimustoimia nanolaboratoriosta kvanttipisteiden teoreettiseen mallintamiseen. Työstään ja tutkimuksestaan kertovat Matti Manninen (kuvassa), Rauno Julin, Ilari Maasilta sekä Matti Leino.


Oikeudet: CSC

On osa kokonaisuutta: Tietotekniikka tutkijoiden apuna